Hírek

Az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola járványügyi eljárásrendje


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága által a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletre tekintettel kiadott, a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről szóló Intézkedési terv (protokoll) végrehajtására az alábbi Eljárásrendet adom ki:

Védő, óvó előírások járványügyi készültség idején

Tanítványaink a személyi higiéné alapvető szabályairól az első tanítási napon részletes, az adott korosztálynak megfelelő tájékoztatást kapnak.

Az intézményt csak az látogathatja, akinél koronavírus fertőzést nem igazoltak, nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünete (pl. láz, köhögés, akut légzési nehézség stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetné, és közösségben nem tartózkodhatna, továbbá az elmúlt 14 napban nem volt szoros kontaktusban valószínűsített vagy megerősített koronavírussal fertőzött személlyel.

Amennyiben ilyen, a közösségben való tartózkodást kizáró körülmény bekövetkezne, erről késedelem nélkül értesíteni kell telefonon az az iskolát, illetve az osztályfőnököt. A közösségben való tartózkodást kizáró körülmény megszűnéséig a tanuló az intézményt nem látogatja.

A szülők gyermekeiket csak a bejárati kapuig kísérhetik.

A gyermekek számára a szájmaszk viselése a közösségi terekben, pl. a folyosókon kötelező, beszerzése a szülő feladata.

A tanulók az iskolába érkezést követően a számukra kijelölt vonulási útvonalon a saját osztálytermükbe mennek.

A gyermekek egész tanítási nap alatt, a csoportbontásokat igénylő tanítási órák kivételével, ugyanabban a tanteremben tartózkodnak. Ez érvényes mind az alsó, mind a felső tagozatra.

Az óraközi szünetekben, megfelelő időjárás esetén, a tanulók az udvaron, a szabadban tartózkodnak. Ide az alsó és felső tagozat két különböző levonulási útvonalon közlekedik.

Az óraközi szünetekben való kontaktusok számának csökkentésére, alsó és fölső tagozat különböző időpontokban megy szünetre, az alábbi csengetési rend alapján:

Csengetési rend alsó 1 – 4.

 1. óra 800-845
 2. óra 900-945
 3. óra 955-1040
 4. óra 1050-1135
 5. óra 1145-1230
 6. óra 1235-1320
 7. óra 1325-1410

Csengetési rend fölső 5- 8.

 1. óra 745-830
 2. óra 845-930
 3. óra 945-1030
 4. óra 1040-1125
 5. óra 1135-1220
 6. óra 1230-1315
 7. óra 1320-1405

Az iskola épületét, tantermeit és technikai helységeit a nap folyamán folyamatosan takarítják, fertőtlenítik és szellőztetik az iskola technikai dolgozói.

Minden mosdóban biztosítjuk a fertőtlenítőt is tartalmazó szappant, továbbá papír kéztörlőt és egészségügyi papírt.

A déli étkezés az Önkormányzat éttermében sávos időbeosztással történik, az előírt higiéniás szabályok szigorú betartása (és betartatása) mellett.

A testnevelés órákat lehetőség szerint az udvaron, a szabadban tartjuk.

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről szakorvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzás továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezekben az esetekben a tanuló iskolai felkészüléséről az szülőnek kell gondoskodnia.

Kérjük a szülőket, hogy a pedagógusokkal való kapcsolattartásra és a hivatalos ügyek intézésére lehetőség szerint az online felületeket részesítsék előnyben!

Tisztelettel kérjük a szülőket, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a honlapunkat, és az osztály információs csatornáját v. szülői levelező rendszerét, hogy az esetleges változásokról időben tudjanak értesülni!

Ezen eljárásrend visszavonásig érvényes.