Bemutatkozás

Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
OM: 029705

6795 Bordány, Bem utca 1.
Tel.: 62/588-070,
E-mail: iskola@bordany.hu
Honlap: https://iskolabordany.hu/

Igazgató: Koczkás Ágnes
Elérhetősége: +36/30-220-0138
E-mail: igazgato@iskolabordany.edu.hu

„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk, mint az, ahogyan tanítjuk.
A tanultak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.”
                                                                                                            (Eötvös József)

Nevelőtestületünk pedagógiai hitvallása, hogy iskolánk legyen elfogadó, befogadó és nyitott.

– Olyan iskola, ahol az itt eltöltött évek a tanulóknak meghatározók, pozitív élményekkel gazdagodnak, megfelelő értékrenddel, tudással rendelkeznek.
– Olyan intézmény, ahol a beáramló negatív hatásokat megtanítjuk kezelni, különbséget teszünk a jó és rossz között. Elutasítjuk az elfogadhatatlant.
– Esztétikus, tiszta, biztonságot nyújtó, családias környezet, ahová jó lesz bemenni, amit vidám, jókedvű, kiegyensúlyozott gyereksereg tölt meg. Ahol, ha baj van, akkor is tudnak segíteni.
– Olyan iskola, ahol a tanulóink szilárd alapokkal rendelkezve kerülnek középiskolába és megállják a helyüket.
– Olyan hely, ahol megbecsülik, támogatják egymás munkáját, elfogadják a különbözőséget az ott tanulók és dolgozók.
– Olyan az iskolánk és közössége, amelyben sokszínű, változatos pedagógiai munka, tanulói tevékenység folyik, amely épít a múlt hagyományainak, a jól bevált gyakorlatok megőrzésére, ugyanakkor a mindennapi pedagógiai munkában jelen van az innováció, a megújulás.

„Az iskolánk legyen olyan iskola, ahová jó bemenni, ahol jó tanulni, ahová jó lehet tartozni, ahol jó lehet Ádámosnak lenni…”

Iskolánk első osztálytól nyolcadik osztályig fogadja a tanulókat. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése –oktatása is intézményünk köznevelési alapfeladata. Idegen nyelvként az angol nyelvet oktatjuk. Tanulóink 5. és 6. osztályban úszásoktatáson vesznek részt. Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a felzárkóztatásra és tehetséggondozásra. Több éves hagyományokra visszatekintő szakköreink igen népszerűek tanulóink körében: háztartástan szakkör, fotó-videó szakkör, tollaslabda.

Nagy hangsúlyt fektetünk az iskolai rendezvényeinkre, melyek a tanulói közösséget még inkább egymáshoz közel hozzák és élményekkel gazdagítják. Ilyenek az Ádám Jenő nap, betlehemezés, karácsonyi műsor, adventi várakozás 4 hétig-hetente közös programmal (közös éneklés, tánc), zenés mikulás buli a felsősöknek, diákönkormányzat napja, nemzeti ünnepeink, Kéktúra séták a közelben ősszel és tavasszal.

Szoros kapcsolatot ápolunk a helyi intézményekkel: óvoda, Nyugdíjas klub, Faluház, Lövész klub, könyvtár. Részt veszünk az önkormányzat rendezvényein.

Iskolánkban az általános iskolai oktatáson kívül alapfokú művészeti oktatás is folyik, amely jelentős hagyományokra tekint vissza, hiszen 1997 óta folyamatosan működnek tanszakjaink. Sok diák kapcsolódik be a művészeti oktatásba 6 éves kortól.
Zeneművészeti tanszakjaink: zongora, furulya, hegedű, és gitár.
Képző- és iparművészeti tanszakjaink: grafika és festészet, szobrászat és kerámia.
Minden év augusztus végén nagy sikerrel megrendezésre kerül innovációnk, a művészeti táborunk a művész tanáraink szervezésével és vezetésével.
Évente több koncertet adnak diákjaink a helyi templomban: Karácsonyi koncert, Nyárköszöntő koncert.

A két intézmény, amelynek számos közös kapcsolódási pontja van, szorosan együttműködik a nevelő-oktató munkában. Hiszünk abban, hogy az egészséges gyermeki lélek fejlődéséhez elengedhetetlen az alkotás örömének megtapasztalása.  Tudjuk, hogy mindenki tehetséges valamiben és mindenki képes olyan alkotást létre hozni, amellyel nem csak önmagának, de másoknak is örömet okoz.

Alkotni jó! Csak meg kell találnunk azt az eszközt, amelyet sikerrel tudunk alkalmazni.