Dokumentumok

5/2021. (VIII.17.) számú bizottsági határozat a szakszervezetek repezentativitásáról

GDPR tájékoztatók:

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A SZEGEDI TANKERÜLETI KÖZPONT ÁLTAL FENNTARTOTT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK TANULÓI ÉS TÖRVÉNYES KÉPVISELŐIK RÉSZÉRE

Hozzájáruló nyilatkozat fénykép vagy videofelvétel készítéséhez és felhasználásához


Tanszerigény a 2022/2023-as tanévre

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

2. számú melléklet – Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

3. számú melléklet – Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról

Nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásról

Adatlap

Jelentkezési lap – Művészeti oktatás


Munkaterv: megtekintés /letöltés

Közzétételi lista: megtekintés / letöltés

Térítési díj / tandíj táblázat (Művészeti Iskola): megtekintés / letöltés

Díjkedvezmény iránti kérelem (Művészeti Iskola): megtekintés / letöltés

Részletfizetés iránti kérelem  (Művészeti Iskola): megtekintés / letöltés

Délutáni kötelező benntartózkodás alóli felmentés iránti kérelem: megtekintés / letöltés

Házirendünk: megtekintés / letöltés

Pedagógiai programunk: megtekintés / letöltés

SZMSZ: megtekintés / letöltés