Dokumentumok

GDPR tájékoztatók:

Tanulói adatvédelmi tájékoztató

Munkavállalói adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató – szerződésekre vonatkozó


Tanszerigény a 2021/2022-es tanévre

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

2. számú melléklet – Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

3. számú melléklet – Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról

Nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásról

Adatlap

Iskolai étkezés igénylőlap

Jelentkezési lap – Művészeti oktatás


Munkaterv: megtekintés /letöltés

Közzétételi lista: megtekintés / letöltés

Térítési díj / tandíj táblázat (Művészeti Iskola): megtekintés / letöltés

Díjkedvezmény iránti kérelem (Művészeti Iskola): megtekintés / letöltés

Részletfizetés iránti kérelem  (Művészeti Iskola): megtekintés / letöltés

Délutáni kötelező benntartózkodás alóli felmentés iránti kérelem: megtekintés / letöltés

Házirendünk: megtekintés / letöltés

Pedagógiai programunk: megtekintés / letöltés

SZMSZ: megtekintés / letöltés

Az Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai programja: megtekintés / letöltés