Hírek

Kedves Szülők!

Az Iskolai étkezés az „Iskolai étkeztetés igénybevétele iránti kérelem” nyilatkozat kitöltése után vehető igénybe, fontos, hogy a kérelem minden oldala legyen kitöltve.

A kedvezményes étkezésre jogosító papírok másolatát (gyermekvédelmi határozat, tartósbeteg igazolás, SNI igazolás…) kérem mellékelni. A hiánytalanul kitöltött nyomtatványt tudjuk elfogadni.

Ingyenes étkezésre jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő

1-8. évfolyamon nappali oktatásban résztvevő tanulók.

50 %-os térítési díj-kedvezményre jogosultak:

  • a tartósan beteg vagy fogyatékos vagy sajátos nevelési igényű (SNI),
  • a három vagy több gyermekes családban élők.

Iskolai intézményi étkeztetés térítési díj szabályozása:

  • Az étkezési térítési díjat a szülők fizetik a tárgyhónapot megelőző hónap 25. – 30. napjáig előre a Polgármesteri Hivatal pénztárába, vagy átutalással.
  • Be nem jelentett hiányzás esetén a szülőnek a térítési díjat meg kell fizetni.
  • Kedvezményes és ingyenes étkeztetésben részesülők körét jogszabály alapján biztosítjuk.

Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 1100 óráig

  1. Telefonon: 30/62-55-542 telefonszámon,
  2. e-mail-en: kriszta@bordany.hu,

A lemondás a következő napon lép életbe.

A hiányzás első napján – ha a szülőnek nincs módja időben bejelenteni a távollétet -, az ebéd az étteremből elvihető.

Amennyiben bármilyen kérdése van a gyermek étkeztetéssel kapcsolatban kérem keressen.

Czombos Krisztina

   élelmezésvezető