Hírek

Arany-busz

Hívogató szegedi Egyetemi Tavasz

Április 11-én Szegeden a Dugonics téren már várt az Arany-busz, mely tavaly tavasszal indult el a Kárpát-medence városaiba, a költő születésének 200. évfordulója alkalmából.

A Toldi-illusztrációkkal és idézetekkel díszített jármű a Petőfi Irodalmi Múzeum tárgyi és interaktív kép- és hanganyagából, valamint a költő verseiből, s az őt méltató irodalomtörténeti idézetekből álló mozgókiállítását hozta el az alföldi városba. Láthattuk Arany tanár úr kalapját és pipáját, tányérját és poharát, valamint a ládáját is, melyben a ruháit tartotta. A gyerekek megemelhették a petrencés rudat is, mellyel ha nem is Buda felé, de a Kárász utca irányába mutathatták az utat.

Kollégáimmal, Lippai Judit és Hődör Zoltánné tanárnőkkel nagyon örültünk, hogy a múzeum által felajánlott 25-26 fős ingyenes keretlétszámot pillanatok alatt sikerült feltöltenünk. Az is boldogsággal töltött el, hogy tanítványainkat úgy kellett lecsalogatnunk a buszról, mert mély érdeklődéssel játszották az interaktív kvízjátékot, s huncut mosollyal és kacajjal hallgatták az idegen anyanyelvűek által elszavalt Arany-verseket.

Kellemes tavaszi időben és hangulatban, méltó módon tiszteleghettünk a magyar költészet napján a poéta, Arany János előtt.

Hegedűsné Gyuris Katalin