Hírek

Felügyelet igénylése a téli szünetre

Tisztelt Szülők!

A 202062021. tanév rendjéről szóló 27/2020, (VIII.11.) EMMI rendelet 6.§ (6) bekezdése értelmében a tanévközi szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről.

Ezen rendelkezés értelmében 2020 november 30-ig fel kell mérni, hogy a téli szünet ideje alatt a szülők részéről a felügyelet biztosítására van-e igény, és ezt a fenntartó felé jeleznünk kell, hogy a szükséges személyi és tárgyi feltételeket időben tudjuk biztosítani.

A tanulóknak az iskolában maszkot, kesztyűt kell viselniük. Csak a tanteremben vehetik le, ahol a másfél méteres távolságot biztosítani tudjuk közöttük;

A csatolt táblázat kitöltésével kérjük, hogy 2020. november 27. péntek 16:00 óráig jelezzék, igénylik-e az intézményben biztosított fent leírt lehetőséget. Kérjük, hogy pontosan jelöljék meg, mely napokon, hány órától-hány óráig igénylik a felügyeletet

A táblázat letölthető az iskolai honlapról a közösségi oldalunkról, vagy a nyomtatvány átvehető az iskola titkárságán is.

A kitöltött táblázat visszajuttatása a következő módon lehetséges:

· e-mailben visszaküldve az iskola@bordany.hu címre vagy

· személyesen a titkárságon leadva.

Kérjük, hogy amennyiben igényelt felügyeletet gyermeke részére, akkor a gyermek legkésőbb 800 óráig érkezzen az intézménybe, hozza magával az egyéni védőfelszerelését (maszk, kesztyű).

A téli szünet idejére az ebéd mindenkinek lemondásra kerül.

Bordány, 2020. november 17.

Ocskó Zoltán