Hírek

Eljárásrend 2021. április 19 – május 7.

2021. április 19-től tervezett alsós jelenléti oktatás – és a felsős online oktatás eljárásrendje (május 7-ig)

(Az eljárásrend frissítése folyamatos, melyről a szülői közösséget minden esetben tájékoztatjuk.)

 1. Április 19-től alsó tagozaton jelenléti oktatásban folytatódik a tanítási-tanulási folyamat, felsőben és az alapfokú művészeti oktatásban előreláthatólag május 10-ig marad a digitális oktatás. 
 2. A szülőkben, gyermekekben vannak aggályok, de intézményünk mindent megtesz azért, hogy a kicsik (alsós gyerekek) biztonságos környezetben legyenek. 
 3. Intézményünket az online oktatás ideje alatt technikai dolgozóink segítségével teljes körűen kitakarítottuk, fertőtlenítettük és részben felújítottuk.

 Szabályok:

– Beléptetéskor a kapun belépve a korábban megszokott hőmérőzéssel, kézfertőtlenítő használatával történik a belépés.

– Kérjük a szülőket, hogy csak egészséges, tünetmentes gyermekeket engedjenek iskolába jönni! 

– Az intézménybe csak különleges esetben, külön engedéllyel léphetnek be intézményen kívüli személyek.

– A tanítóknak és a gyermekeknek a közösségi terekben kötelező a maszk viselése. A tantermen belüli maszkhasználatról a pedagógus dönt, kérheti, hogy a gyermekek órán is viseljenek maszkot. A közösség védelmében (gyermekek és tanárok esetében is) ezt rendkívül fontosnak tartjuk. 

– Kérjük a gyermekeket arra, hogy kerüljék a testi kontaktust. Vigyázzanak egymásra!

– A szüneteket a gyermekek az udvaron töltik. Maszkot ott nem kötelező viselni.

– Az éneklés a tantermekben tilos, de szabadtéren engedélyezett! Testnevelés órák tartása a rossz idő esetén a tornateremben, ha az időjárás engedi, az iskola udvarán vagy kint a játszótéren történik.

– A fertőtlenítés folyamatos lesz, minden teremben kéz- és felületfertőtlenítőket helyeztünk el.

-A jelenléti oktatást a 20/2012.(VIII.31) Emmi rendelete (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról) előírásai alapján kell megszerveznünk.

-A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartásával szükséges eljárnunk.

-Az EMMI hiányzáskezelésre vonatkozó rendelkezése alapján a krónikus betegségben szenvedő gyermek szülője a krónikus betegség igazolása alapján kérheti a jelenléti oktatás alóli felmentést. A krónikus betegséget gondozó orvosnak a krónikus betegség tényét kell igazolni. De ez megtörténhet a krónikus betegekről kiállított korábbi zárójelentés, vagy ambuláns gondozási lap bemutatásával is.

 -Ha a szülő számára megnyugtatóbb gyermeke időszakos otthontartása, ebben támogatást nyújtunk oly módon, hogy az intézményvezető felé benyújtott kérelmet fogadjuk. A kérelem három hétre (15 tanítási napra) szólhat, vagy annál rövidebb időre. A benyújtott kérelmet az intézményvezető engedélyezi, melyről a szülő a KRÉTA naplóban kap értesítést.

– A kérelem elfogadását követően, a gyermek a szülő kérésére így otthon maradhat, távolmaradása igazolt hiányzásnak minősül.

Az engedélyezett távolmaradás alatt a tanulók támogatására a KRÉTA naplóban és a Google Classroom kurzusokban továbbra is feltöltésre kerülnek a házi feladatok / vázlatok. A számonkérések tartalma/ időpontja is itt kerül pontosításra. Javasolt a tanárokkal történő folyamatos kapcsolattartás.

 Változások a tanulási folyamat megszervezésében:

Felső tagozat:

 1. Magyar nyelv és irodalom, matematika és angol nyelv tantárgyakból a tanárok hetente minimum egy online órát tartanak, melynek időpontjáról a Google Classroom felületén létrehozott csoportokban előre értesítik a tanulókat.
 2. A többi tantárgyból a szaktanár döntése alapján a 2021. május 7-ig terjedő időszakban legalább egy online óra kerül megtartásra.
 3. A tanár kizárólag csak az órarend szerinti időpontban tarthat online órát, és írathat kötött idejű dolgozatot.
 4. A tanár az online élő órára az eddig használt felületet használja, ahova a diákok a tanár által a Classroom tanterembe megküldött link segítségével fel tudnak csatlakozni.
 5. Az előre bejelentett online órákon való részvétel kötelező a tanórai etikett betartásával (megfelelő öltözék, evés mellőzése).
 6. Kérem, hogy betegség, technikai hiba vagy egyéb akadályoztatás esetén az osztályfőnököt értesítsék az eddig megszokott felületeken.
 7. A határidőn belül be nem adott feladatokra elégtelen osztályzat adható.
 8. A diák a tanáraival való kapcsolatot a Classroomon vagy a Kréta felületén tartja.
 9. A betegség miatt táppénzen lévő tanárok nem kötelesek feladatokat küldeni vagy online órát tartani. Az osztályfőnök erről mindig értesíteni fogja a gyermekeket.
 10. Az elkészült feladatokat a tanár értékeli, visszajelzést ad a diákoknak. (Nem köteles mindig mindenki beadott munkáját leosztályozni, lehetséges szúrópróbaszerűen is értékelni.)

Alsó tagozat:

 1. Reggel 07:00- től biztosítunk ügyeletet. A délutáni napközi 16:00-ig tart.
 2. A szakszolgálat utazó pedagógusai, pszichológusa, logopédusa továbbra is online módon fejlesztik a gyermekeket.
 3. Amennyiben a szülők számára nem jelent aránytalanul nagy terhet, gyermekük tanítási órák utáni hazavitelét javasoljuk.
 4. A hangszeres egyéni órák megtartása napközi ideje alatt nem megvalósítható, ezért kérjük, hogy ezeken a napokon – a zenetanárral egyeztetve – vigyék haza gyermeküket a napköziből.

Szeged, 2021. 04. 16.

Ocskó Zoltán
intézményvezető