Hírek

Figyelem! Változás a művészeti iskolai térítési díjak és tandíjak befizetésében

Kedves Szülők!

A 2020. július 1-től érvénybe lépő jogszabályi változások miatt a térítési díjak és a tandíjak befizetése esetén a Tankerületi Központ tanszakonként számlát állít ki.

  1. Kérjük jelezzék, hogy a fizetendő díjról átutalásos vagy készpénzes számlát kérnek!
  2. Jelezzék továbbá, hogy csak az első félévet szeretnék október 15-ig befizetni, vagy az egész éves díjat.
  3. Amennyiben díjfizetési kedvezményt kérnek, a mellékelt nyomtatványt kitöltve küldjék be a titkárságra, a kérelem jogosságát alátámasztó dokumentumokkal együtt (jövedelem igazolás, igazolás tartós betegségről/testi-, érzékszervi fogyatékosságról, gyermekvédelmi kedvezményről határozat, jegyzői határozat hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről).

Ha másként nem rendelkeznek, a Tankerületi Központ a tanuló nevére és címére állítja ki a számlát a teljes díjról. Ha más nevére kérik a számlát kiállítani, akkor szíveskedjenek jelezni, cég esetén a befizető nevét, címét és adószámát is. A kiállított átutalásos számlát vagy készpénzes számlát személyesen az iskola titkárságán lehet majd átvenni.

Kérjük, a kért információt mihamarabb, de legkésőbb 2020. 09. 14. hétfő 10 óráig juttassák el az iskola titkárságára (személyesen, vagy telefonon: 62/588070 vagy elektronikusan email: iskola@bordany.hu)!

Köszönettel:
Ocskó Zoltán