Hírek

Pályaorientációs tanácsadás

2024 áprilisában kétszer is ellátogatott a hetedikesekhez Barta-Győri Viktória tanácsadó pedagógus a Csongrád-Csanád Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálattól, hogy elősegítse a megfelelő középiskola kiválasztását a gyerekek számára.
Április 11-én Viktória felhívta a gyerekek figyelmét arra, mennyi minden szükséges ahhoz, hogy megtalálják a számukra legmegfelelőbb intézményt: ismerniük kell a készségeiket, képességeiket, tájékozódniuk kell a szakmák felől, valamint fontos a felkészültség és a tanulmányi eredmény. Együtt megnézték a továbbtanulási lehetőségeket: a környékbeli gimnáziumokat, technikumokat és szakképző iskolákat és azok tagozatait, szakjait. Megbeszélték, hogy melyiket hány év alatt lehet elvégezni, milyen végzettséget adnak, hol kapnak érettségit, kinek mit célszerű választani. Néhány pályaorientációs programon már voltak a tanulóink, de nyolcadik osztályban is célszerű ezekre ellátogatni. Beszélgettek a felvételi eljárás menetéről: a legtöbb helyen van központi írásbeli felvételi vizsga, szóbeli nem minden esetben van, szükségesek a hetedik év végi és nyolcadik félévi osztályzatok is.
Április 18-án egy-egy tesztet tölthettek ki a gyerekek, amelynek elemzéséből kiderült, hogy milyen érdeklődési típushoz tartoznak: a tárgyias, elemző, alkotó, közösségi, szervező, esetleg a megvalósítóhoz. Például a megvalósító típusokból lesznek a közjegyzők, nyomozók; az elemző típusokból a gépésztechnikusok, fogorvosok. Az óra végén kaptak egy másik tesztet, amit hazavihettek és otthon tölthettek ki; ez arra épül, hogy mivel szeretnének és mivel nem szeretnének foglalkozni a jövőben Ez a következő típusokba sorolja az embereket: realista, kutató, szociábilis, vállalkozó, művész és hagyománytisztelő, konvencionális. Mindkét teszt arra szolgál, hogy a diákokban tudatosodjon, mivel foglalkoznak szívesen és mik az erősségeik, hiszen a helyes önismeret elengedhetetlen a nekik való pálya megtalálásához.
A tanulók nagyon nyitottak, együttműködők voltak mindkét foglalkozás alkalmával. Többüknek határozott elképzelése van már a jövőjét illetően. Nyolcadikban folytatjuk a tanácsadást, ahol egyéni beszélgetésekre is sor kerül.